محمد رضا شمس تبریزی حسابدار

.

10 نکته برتر حقوق و دستمزد
نکته1: دقت کنید قرارداد کار زمانی باطل می شود که با حکم دادگاه باشد یا بر خلاف قانون کار. مثلا به کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و اگر
کارفرما با فرد کمتر از ۱۵ سال قرارداد منعقد کند این قرارداد باطل است ولی دقت کنید ابطال قرارداد کار در حوزه و اختیارات هیات های حل اختلاف کار
نیست و فقط دادگاه می تواند قرارداد را باطل کند.

نکته2: تنها ۷٪ بیمه سهم کارگر از حقوق وی کسر می شود و مابقی حق بیمه یعنی ./۲۳ باید توسط کارفرما پرداخت شود و به هیچ عنوان نباید از حقوق کارگر کسر شود.

نکته3: چنانچه کارگر از کارفرما شکایت کند و هیات حل اختلاف کار به نفع کارگر رای دهد ولی کارفرما از پرداخت حقوق قانونی کارگر امتناع کند، کارگر می تواند با در دست داشتن رای هیات حل اختلاف کار به دادگستری مراجعه و از آنجا پیگیری کند.

نکته4: الزام کردن کارگر به استفاده از مرخصی بدون حقوق فاقد وجاهت قانونی است و اگر کارفرما بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف موجب تعلیق قرارداد کار شناخته شود باید حقوق و دستمزد دوران تعلیق را پرداخت کند.

نکته5:صندوق اجرائیات به مبالغی گفته میشود که بر اساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی باید به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.
مانند نفقه و مهریه همسر، بدهی کارگر به اشخاص ثالث و مانند آن در حسابداری.

نکته6: وجوه مبنای کسر حق بیمه (حقوق و دستمزد پرداختی به کارگر) نباید از حداقل مزد که هرساله توسط شورای عالی کار اعلام می شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه (۷ برابر حداقل مزد) بیشتر باشد.
یعنی بیمه تا ۷ برابر حداقل مزد
را قبول می کند و مازاد آن مشمول بیمه نیست.
مثلا برای سال ۱۳۹۹ و با تصویب مجدد حقوق در تیرماه حداقل حقوق ۱۹۰۱۰۴۰۲۷۰ ریال است. اگر کارگری ماهانه ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق دریافت کند
بیمه فقط تا سقف ۱۳۳۰۷۲۹۰۸۹۰ ریال (یعنی ۷ برابر ۱۹،۱۰۴،۲۷۰) را قبول می کند و مابقی مشمول کسر بیمه نمی شود.

نکته 7:  علت اینکه در قراردادهای پیمانکاری عدد یک نهم  به عنوان بیمه بیکاری لحاظ می شود این است که در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ضریب بیمه بیکاری ۳ درصد است و اگر دقت کنید این ۳ درصد یک نهم نرخ حق بیمه یعنی ۲۷ است. پس یک نهم بیمه بیکاری پیمان از این نسبت گرفته شده است

نکته 8: در مشاغل سخت و زیان آور، کارفرما مکلف است علاوه بر پرداخت ۲۳٪ حق بیمه، ۴٪ نیز بابت مستمری کارهای سخت و زیان آور پرداخت کند.

نکته 9 :حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد و حقوق آنان پرداخت شود و این تفکر کاملا اشتباه است که کارآموز نباید بیمه شود

نکته 10 :مزایای پرداختی به کارگران از لحاظ استمرار به دو نوع مزایای مستمر و غیرمستمر و از نظر نوع پرداخت به نقدی و غیرنقدی تقسیم می گردد.

preview

  طراحی وب سایت با اصول سئوالماس سایت اصفهان