محمد رضا شمس تبریزی حسابدار

.

خدمات حسابرسی

همچنین ما می‌توانیم با استقرار نظام کنترل‌های داخلی در شرکت‌ها، خیال مدیران را در به حداقل رسیدن خطاها و سوء استفاده‌های مالی آسوده کنیم

حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و سرویس‌ های اطمینان‌ بخش مفهوم خطر در هنگام تصمیم‌گیری‌ ها خصوصاً در خصوص مسائل مالی همواره مد نظر مدیران بوده است. ما با ارائه مجموعه‌ای از خدمات اطمینان‌ بخش به شما کمک می‌کنیم تا کم‌خطرترین انتخاب را داشته باشید

preview

  طراحی وب سایت با اصول سئوالماس سایت اصفهان