محمد رضا شمس تبریزی حسابدار

.

خدمات حسابرسی در اصفهان

خدمات حسابرسی اصفهان

همچنین ما می‌توانیم با استقرار نظام کنترل‌های داخلی در شرکت‌ها، خیال مدیران را در به حداقل رسیدن خطاها و سوء استفاده‌های مالی آسوده کنیم و انجام کلیه خدمات حسابرسی در اصفهان را برای کلیه کارخانه ها، رستوران های بزرگ، تولیدی ها و شرکت ها بر عهده بگیریم.

حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و سرویس‌ های اطمینان‌ بخش مفهوم خطر در هنگام تصمیم‌گیری‌ ها خصوصاً در خصوص مسائل مالی همواره مد نظر مدیران بوده است. ما با ارائه مجموعه‌ای از خدمات اطمینان‌ بخش به شما کمک می‌کنیم تا کم‌خطرترین انتخاب را داشته باشید

 

تفاوت حسابداری و حسابرسی

آموزش نرم افزار پارسیان در اصفهان


حسابرسی فعالیتی است که شما در یک هفته در یک زمان معینی که بالغ بر 2 روز تا 1 ماه است در یک شرکت و با یک نوع فعالیت متفاوت روبرو هستید  و این باعث میشود که شما در طی چند سالی که حساب رسی کار میکنید القاعده ینی شما نزدیک به 100 تا 200 شرکت متفاوت در زمینه های مختلف را تجربه کسب  کردید چون شرکت ها به 3 دسته تقسیم میشوند :بازرگانی، تولیدیو خدماتی که مهم ترین ان ها که سخت ترین قوانین و قواعد را به خود اختصاص داده اند شرکت های تولیدی هستند چون بحث بهای تمام شده و یک سری بحث های خاصی که مربوط به حسابداری است در ان وجود دارد
حساب داری و حساب رسی دو معقوله ای هستند که تخصص های مربوط به خود را نیاز دارند ولی هردو مکمل هم هستند زیرا یک حسابدار بر روی یک چهار چوب پیش میرود که به ان استاندارد های حسابداری میگویند و یک حسابرس بر روی چهارچوب و قوانینی حرکت میکند که به ان استاندارد های حسابرسی میگویند این دو استاندارد قوانینی هستند برای فردی که میخواهد امور مالی انجام دهد متاسفانه این استاندارد ها در این به صورت ویرایش شده و دستکاری شده نسبت به شرایط اقتصادی سنجیده شده است
حسابدار به شخصی گفته می‌شود که در شرکتی مشغول است و  درامد و سمت مشخصی دارد پس تمام رویداد های مالی که برای یک شرکت اتفاق می افتد را با توجه به علمی که دارد و استاندارد های مشخص حسابداری ثبت میکند تا در نهایت بتواند فعالیت یک شرکت را در پایان سال که مهم ترین گزارشی است که یک کارفرما نیاز دارد را با توجه به درصد سود و زیان ارائه دهد
حسابرس شخصی است برون سازمانی که از یک موسسه به در خواست کارفرما از او خواسته میشود تا عملکرد حسابدار را نسبت به استاندارد ها بسنجد ینی کارفرما بتواند اطمینان حاصل کنید که رویه حسابداری مجموعه نسبت به استاندارد ها چگونه است

شخص حسابرس 4 نظریه دارد
1. مقبول
2. مشروط
3. عدم اظهار نظر
4.مردود

preview

  طراحی وب سایت با اصول سئوالماس سایت اصفهان