محمد رضا شمس تبریزی حسابدار

.

تدریس خصوصی مدیریت مالی در اصفهان

تدریس خصوصی مدیریت مالی در اصفهان

نقش مدیران مالی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی و دولتی در دستیابی به اهداف اقتصادی بسیار حائز اهمیت است لذا اشخاص زیادی به دنبال یادگیری مدیریت مالی هستد تا به عنوان یک شغل پردرامد از آن استفاده کنند. این مدیران باید علاوه بر این که تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی در رشته تخصصی خود داشته باشند، باید به صورت حرفه ای بتوانند به انجام تجزیه و تحلیل های مالی بپردازند تا از این طریق نقش موثر خود را به طور مطلوبی ایفا کنند. یادگیری اصول و مبانی رشته مدیریت مالی و نیز تسلط به مباحث تخصصی تر آن نیازمند آموزش های دانشگاهی است. در این میان چنانچه دانشجو به هر دلیلی بخواهد از آموزش های خصوصی مانند تدریس خصوصی حسابداری در اصفهان بهره بگیرد، باید به سراغ افراد متخصص در این زمینه برود. در این مقاله قصد آن را داریم تا موضوع تدریس خصوصی مدیریت مالی در اصفهان را مورد بررسی قرار دهیم.

مدیریت مالی چیست؟
مدیریت مالی در واقع نوعی مدیریت است که در آن منابع سازمان در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی به طور دقیق و صحیح و در عین حال کارآمد به کار گرفته شود. می توان گفت هدف مدیریت مالی در مرحله نخست مدیریت صحیح منابع سازمان بوده که باعث می شود از اتلاف آن جلوگیری شود. هدف دوم هم آن است که سرمایه های سازمان افزایش یاید که خود می تواند تضمینی بر موفقیت  سازمان در آینده و داشتن منابع و سرمایه های کافی برای روزهای آتی است.

عناصر تشکیل دهنده مدیریت مالی
به طور کلی می توان عناصر تشکیل دهنده مدیریت مالی در خدمات حسابداری را به سه بخش تقسیم کرد که شامل این موارد می شود:
برنامه ریزی مالی: در فرایند برنامه ریزی مالی میزان سرمایه لازم برای یک سازمان برآورد و محاسبه می شود و پس از چگونگی تخصیص آن تعیین می شودئ. اهداف اساسی برنامه ریزی مالی شامل تعیین سیاست ها و مقررات مالی سازمان، تعیین میزان سرمایه مورد نیاز و تعیین سازمان و ساختار سرمایه است.
کنترل مالی: یکی از فرایندها و فعالیت های مهم که در مدیریت مالی انجام می شود، کنترل مالی است. نقش اساسی کنترل مالی را می توان در پاسخ این موضوع دانست که آیا سازمان اهداف خود را ارزیابی و برآورد می کند یا خیر.
تصمیم گیری مالی: مساله تصمیم گیری مالی را می توان دربردارنده موضوع سرمایه گذاری و تامین اعتبار درباره سازمان تلقی کرد. این عنصر به تصمیماتی ارتباط دارد که باید درباره نحوه مقابله سازمان برای افزایش سرمایه و یا فروش سهام جدید و یا چگونگی توزیه سود اتخاذ شود.

دلایل اهمیت مدیریت مالی چیست؟
مهم ترین دلایلی که باعث اهمیت مدیریت مالی و تدریس خصوصی مدیریت مالی در اصفهان می شود و نیز کمک های این گونه مدیریت در حل مسائل، در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است:
•    به سازمان ها در برنامه ریزی مالی کمک می کند.
•    سازمان ها را در جمع آوری و برنامه ریزی بودجه کمک می کند.
•    سازمان ها را در به کارگیری و تخصیص بودجه به دست آمده کمک می کند.
•    به سازمان ها در تصمیمات حساس مالی کمک می کند.
•    سازمان ها را در ارتقای سودآوری کمک می کند.
•    باعث افزایش ارزش کلی سازمان ها و شرکت های مختلف می شود.
•    باعث می شود ثبات اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها فراهم شود.
تدریس خصوصی مدیریت مالی در اصفهان
چنانچه دانشجویان یا هنرآموزان در شهر اصفهان نیازمند یادگیری به صورت تدریس خصوصی دروس و سرفصل های مدیریت مالی باشند، می توانند از توانمندی ها و تخصص کارشناسان و مدرسان ماهر این رشته در اصفهان کمک بگیرند. سرفصل هایی که به طور معمول در تدریس خصوصی مدیریت مالی آموزش داده می شود شامل موارد زیر می شود:
•    مفاهیم کاربردی حسابداری
•    آشنایی با انواع روش های تحلیل گری مالی
•    آشنایی با انواع معیار های تحلیل گری مالی
•    مروری بر ساختار و نحوه تهیه صورت های مالی
•    آشنایی با منابع مورد نیاز تحلیل گری مالی
•    مفهوم مدیریت مالی و وظایف و کارکردهای آن و زمینه های علمی و تجربی مورد نیاز
•    بودجه بندی سرمایه ای
•    برنامه ریزی (بودجه بندی) نقدی
•    روش بودجه بندی نقدی
•    روش درصدی از فروش
•    ارزش زمانی پول(ارزش فعلی و آتی پول)
•    برنامه ریزی سود و تحلیل نقطه سر به سر
•    تحلیل اهرم های عملیاتی، مالی و مرکب
•    آشنایی با طبقه بندی و تحلیل هزینه ها
•    شیوه های درمانگری مالی
•    شیوه های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
•    دوره برگشت سرمایه Pay Back Period-PP
•    روش خالص ارزش فعلی Net Present Value-NPV
•    روش نرخ بازده داخلی Internal Rate of Return-IRR
•    روش شاخص سود آوری Profitability Index-PI
•    روش نرخ بازده حسابداری Accounting Rate of Return-ARR

برای شرکت در کلاس خصوصی آموزش مدیریت مالی در اصفهان با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن معلم خصوصی مدیریت مالی در اصفهان

 

تلفن تماس: 09131256008

 

 

preview

  طراحی وب سایت با اصول سئوالماس سایت اصفهان